Tin tức

Sinh Mệnh và Cung Mệnh

Từ trước đến nay chúng ta hay lấy Sinh mệnh của mình ra để tìm màu sắc cho hợp ngũ hành tương sinh, tương khắc. Do đó ít biết tới phi cung của mình

Thực ra, muốn luận về vấn đề tương sinh, tương  hợp trong ngũ hành đối với con người, xác định Sinh Mệnh và cả Cung Mệnh vẫn là phương án tối ưu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *